Ivanjščica je ena najbolj pogostih slovenskih travniških rož, ki ponekod razrašča v prave cvetoče otoke.